Електронни услуги

Назад

Избори

Услугата дава възможност в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс да се подават по електронен път:
  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) - до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);
  • Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от Изборния кодекс).
За да използва услугата Избори, е необходимо гражданинът да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги и пълномощно, в случай че не подава заявление от свое име.