Регистрация за информация от НАГ

Услугата, предоставяна от Направление "Архитектура и градоустройство", дава възможност за подаване на заявление за включване в Регистъра на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община .

Образецът на заявлението в pdf формат може да бъде свален от адрес: https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=nag-038_zaiavlenie_za-registracia_2016-09-12.pdf.

Ако гражданите/юридическите лица разполагат с електронен подпис, заявлението за включване в регистъра може да бъде подадено по електронен път на адрес: https://www.sofia-agk.com/Account/LogIn?returnUrl=%2FApplication%2FIndex.

След включването в регистъра лицата получават на e-mail адреса, посочен в заявлението, материали, свързани със специфичните предмети, и териториален обхват, от които се интересуват.

На адрес https://www.sofia-agk.com/RegisterNonprofitOrganization/Index може да се извършват справки чрез търсене по наименование на лицата, включени в обхвата на регистъра, интереси и/или териториален обхват.