Деловодна справка

Услугата "Деловодна справка" дава възможност да се получи информация за статуса на документи, подадени от граждани или юридически лица  в деловодството на Столична община, регистрирани след април 2008 година.

Извършва се търсене на документа по номер, година и/или месец на регистрация, след което се визуализират следните данни:

  • номер на документа;
  • дата и време (час, минути, секунди) на завеждане (регистриране) на документа в деловодството на Столична община;
  • тип на документа – писмо, жалба, становище и т.н.;
  • относно (кратко описание на тематиката на документа);
  • дата и време на приключване на документа, а в случаите на неприключен документ излиза текстът "Документът не е приключен";
  • имена на служител на Столична община, към когото документът е насочен за обработка или изпълнение (Последна резолюция, поле "Резолиращ").

 

Справка за документи, подадени в направление "Архитектура и градоустройство" или районните администрации на Столична община, може да направите в съответните интернет страници.