Подаване на електронно подписани документи към Столична община.

Необходимо е да имате регистриран в портала квалифициран електронен подпис. Устройството, съдържащо КЕП, трябва да е включено към компютъра преди стартиране на услугата.

Забележка:  Към момента услугата не е налична за потребители, работещи с операционни системи Linux или Mac