Приемане на електронни изявления и документи

В изпълнение на чл. 11 от Зaкона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Столична община (СО) приема:

  • електронни изявления (чл. 2 от ЗЕДЕУУ);
  • електронни документи (чл. 3 от ЗЕДЕУУ);
  • заявления за електронни административни услуги (чл. 20 от НОИИСРЕАУ).

Електронни изявления/документи се приемат чрез:

  • Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС);
  • Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg/ ;
  • Електронния портал на Столична община с интегриран интерфейс за електронна кореспонденция (ИИЕКСО) на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document;
  • Контактен център на Столична община за подаване на сигнали за отклонения в градската среда, писма, жалби и заявления по Закона за достъп до обществена информация (КЦСО) на адрес: https://call.sofia.bg;
  •  CD (R, R/W), със стандартна файлова система ISO 9660; флаш памет.

Заявления за електронни административни услуги, предоставяни от Столична община, се приемат чрез:

  • ССЕВ за изрично обявените от Столична община услуги на Електронния портал в секция „Електронна община“ (https://www.sofia.bg/e-sofia), за които електронно е само заявяването или услугата е безплатна и може да бъде удовлетворена по електронен път с електронно изявление на органа.
  • електронния портал на СО в секция „Електронна община“ (https://www.sofia.bg/e-sofia) за подаване на заявления за електронни услуги чрез специализирани портали/системи.

Приемат се документи само във формати ".doc"; ".docx"; ".xls"; ".xlsx", ".pdf", които са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Не се приемат електронни изявления/документи, съдържащи изпълним код.