Електронни услуги

Назад

Електронно разплащане

В официалния портал на Столична община е разработен Виртуален ПОС терминал, който осигурява възможност за електронно заплащане на такси и услуги, предоставяни от Столична община на граждани и юридически лица.

Възможността за извършване на електронни разплащания е валидна само за регистрирани потребители в електронния портал на Столична oбщина.

Достъпът до услугата се осъществява чрез меню Електронни услуги, като потребителят следва да избере Електронно разплащане и след това – Електронно заплащане на такси и услуги. Отваря се екран за избор на Столична община, един от 24-те района на общината (без район "Кремиковци") или ОП "Туризъм". Потребителят следва да избере административната структура, към която ще извършва своето плащане.

В зависимост от вида на наредителя на плащането (физическо или юридическо лице), се отваря съответната електронна форма, в която следва да се попълнят останалите данни, необходими за извършване на плащането (за наредителя, за услугата, за сметката, за дължимата сума и др.), като част от данните се попълват автоматично.

Ако ще се извършва плащане само за една услуга, след попълване на всички задължителни полета, следва да се избере бутона Прегледай и плати и ако информацията е коректна – Потвърди и плати.

Системата за електронно разплащане дава възможност за заплащане на няколко услуги едновременно. Условието е тези услуги да са достъпни в една и съща структура. В този случай, след всяка попълнена услуга, се натиска бутона Запиши услуга. След всеки запис тя се записва в поле „Записани услуги“. След като всички услуги са записани, се натиска бутона Прегледай и плати. За преминаване към плащане се използва бутона Потвърди и плати.