Дейности

Електронни услуги

Обратно Подаване на електронно подписани документи

Услугата дава възможност за подаване по електронен път на писма или жалби до:

  • председателя на Столичния общински съвет (СОС) и председателите на Постоянните комисии към СОС;
  • кмета на Столичната община и неговия екип;
  • кметовете на райони;
  • управителите на Общинските предприятия.

За да ползвате услугата, е необходимо:

  • да сте се регистрирали като потребител в официалния портал на София (виж Процедура за регистрация);
  • да разполагате с удостоверение за квалифициран електронен подпис (за физическо или юридическо лице), издадено от българските доставчици на удостоверителни услуги и удостоверението да е асоциирано към вашето потребителско име (функция Регистриране на КЕП);
  • операционната система на компютъра/лаптопа да е Windows и да има инсталирана актуална версия на Java. (Забележка:  Към момента услугата не е налична за потребители, работещи с операционни системи Linux или Mac).

След подаване на документа потребителят ще получи на електронния си адрес, въведен по време на регистрацията, деловодния номер, под който документът автоматично е въведен в деловодната система на общината. С получения деловоден номер може да се следи движението на документа чрез услугата Деловодна справка.

Използвайки услугата "Подаване на електронно подписани документи" се приемат само писма и жалби.

Електронни заявления за административни услуги се изпращат чрез системата Услуги за граждани и фирми, а заявления за достъп до обществена информация – посредством Контактния център.