Електронни услуги

Регистрация в портала
За да използвате цялостната функционалност на портала е необходимо да се регистрирате. ...

Услуги за граждани и фирми
Списък с описания на административните услуги, предоставяни от Столична община. Заявяване и извършване на електронни услуги. ...

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО
Могат да се попълнят онлайн от фирмите, желаещи през 2018 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да се определи според количеството битови отпадъци или чрез пряко договаряне ...

Контактен център
Подаване на сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината, сигнали за корупция ...

Административен пътеводител
Описват се често срещани ситуации/проблеми, с които гражданите се сблъскват, както и начините за тяхното решаване с използване на услуги (административни и други), които общината и свързаните с нея звена предоставят. ...

Справка за задължения и плащания
Чрез справката може да получите информация дали имате неплатени местни данъци и такси към Столична община, като и да заплатите задълженията си по електронен път ...