Електронни услуги

Регистрация в портала
За да използвате цялостната функционалност на портала е необходимо да се регистрирате. ...

Услуги за граждани и фирми
Списък с описания на административните услуги, предоставяни от Столична община. Заявяване и извършване на електронни услуги. ...

Контактен център
Подаване на сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината, сигнали за корупция ...

Административен пътеводител
Описват се често срещани ситуации/проблеми, с които гражданите се сблъскват, както и начините за тяхното решаване с използване на услуги (административни и други), които общината и свързаните с нея звена предоставят. ...

Справка за задължения и плащания
Чрез справката може да получите информация дали имате неплатени местни данъци и такси към Столична община, като и да заплатите задълженията си по електронен път ...

Подаване на електронно подписани документи
Регистрираните потребители в портала, които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, могат да подават документи към Столична община или Столичния общински съвет. ...