Електронни услуги

Регистрация за информация от НАГ
Включване в Регистъра на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община ...