БЮЛЕТИН
за радиационната обстановка в град София
(към 09:00 ч. на 24.06.2024 г.)

 

 

Радиационният фон е в норма 

 
"Бенковски" 12 0,15 µSv/h
РСС "Витоша" 0,11 µSv/h
"Панчарево" 0,12 µSv/h
"Кремиковци" 0,16 µSv/h
"Нови Искър" 0,11 µSv/h
"Банкя" 0,13 µSv/h
     
До 0,36 µSv/h – нормално  
От 0,36 µSv/h – повишен радиационен фон  
Над 0,72 µSv/h  – над нормите  
     

µSv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

 

ИНФОРМАЦИЯ
за метеорологичната обстановка в град София
(данните са предоставени от НИМХ)

 
Дата:
Час:
Температура на въздуха:
Прогноза: