Електронни услуги

Подаване на електронно подписани документи
Регистрираните потребители в портала, които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, могат да подават документи към Столична община или Столичния общински съвет. ...

Деловодна справка
Справката дава информация за статуса на подадени от вас документи в деловодството на Столична община ...

Електронно разплащане
Предстои стартирането на възможността за заплащането на такси и цени на услуги по електронен път. Услугата ще бъде достъпна само за потребители, регистрирани в портала. ...

Административен пътеводител
Описват се често срещани ситуации/проблеми, с които гражданите се сблъскват, както и начините за тяхното решаване с използване на услуги (административни и други), които общината и свързаните с нея звена предоставят. ...

Прием в детски заведения
Прочетете повече за процеса по кандидатстване, класиране и записване на деца в общинските детски градини и ясли. ...

Програма "Култура"
Кандидатстване по електронен път на фирми, организации и граждани за финансиране на проектни предложения по Програма "Култура" на Столична община. ...