Електронни услуги

Прием в детски заведения
Прочетете повече за процеса по кандидатстване, класиране и записване на деца в общинските детски градини и ясли. ...

Административен пътеводител
Описват се често срещани ситуации/проблеми, с които гражданите се сблъскват, както и начините за тяхното решаване с използване на услуги (административни и други), които общината и свързаните с нея звена предоставят. ...

Електронно разплащане
Предстои стартирането на възможността за заплащането на такси и цени на услуги по електронен път. Услугата ще бъде достъпна само за потребители, регистрирани в портала. ...

Програма "Култура"
Кандидатстване по електронен път на фирми, организации и граждани за финансиране на проектни предложения по Програма "Култура" на Столична община. ...

Регистрация за информация от НАГ
Включване в Регистъра на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община ...