Електронни услуги

Подаване на електронно подписани документи
Регистрираните потребители в портала, които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, могат да подават документи към Столична община или Столичния общински съвет. ...

Електронно разплащане
Предстои стартирането на възможността за заплащането на такси и цени на услуги по електронен път. Услугата ще бъде достъпна само за потребители, регистрирани в портала. ...

Прием в детски заведения
Прочетете повече за процеса по кандидатстване, класиране и записване на деца в общинските детски градини и ясли. ...

Деловодна справка
Справката дава информация за статуса на подадени от вас документи в деловодството на Столична община ...

Програма "Култура"
Кандидатстване по електронен път на фирми, организации и граждани за финансиране на проектни предложения по Програма "Култура" на Столична община. ...

Регистрация за информация от НАГ
Включване в Регистъра на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община ...