Електронни услуги

Електронно разплащане
Предстои стартирането на възможността за заплащането на такси и цени на услуги по електронен път. Услугата ще бъде достъпна само за потребители, регистрирани в портала. ...

Прием в детски заведения
Прочетете повече за процеса по кандидатстване, класиране и записване на деца в общинските детски градини и ясли. ...

Деловодна справка
Справката дава информация за статуса на подадени от вас документи в деловодството на Столична община ...

Програма "Култура"
Кандидатстване по електронен път на фирми, организации и граждани за финансиране на проектни предложения по Програма "Култура" на Столична община. ...

Регистрация за информация от НАГ
Включване в Регистъра на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община ...

Избори
Подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на заявления, свързани с провеждането на избори ...