Електронни услуги

Услуги за граждани и фирми
Списък с описания на административните услуги, предоставяни от Столична община. Заявяване и извършване на електронни услуги. ...

Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
По силата на Регламента някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16.02.2019 ...

Контактен център
Подаване на сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината ...

Проверка на задължения и плащания на МДТ
Чрез справката може да получите информация дали имате неплатени местни данъци и такси към Столична община, като и да заплатите задълженията си по електронен път ...

Избори
Подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на заявления, свързани с провеждането на избори ...

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО
Могат да се попълнят по електронен път от предприятията, желаещи през 2020 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да се определи според количеството битови отпадъци или чрез пряко договаряне ...