Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028 г.

21.07.2023

Стратегия за дигитална трансформация на София

23.06.2020

Стратегия за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.

10.07.2016

Стратегия за младите хора на Столична община 2017 – 2027 г.

05.01.2017

Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община (2022 – 2030 г.)

27.05.2022

Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

21.07.2023

Стратегия за сигурност на Столична община за 2021 – 2027 г.

19.12.2016

Стратегия за интелигентна специализация на София

16.03.2016

Визия за София: Дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г.

05.08.2020

Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2023 година

25.09.2021

План за равнопоставеност на половете в Столична община

10.10.2022