ХАРТА НА КЛИЕНТА
(утвърдена със Заповед № СОА23-РД09-636/28.02.2023 г. на кмета на Столичната община)


Уважаеми граждани,

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Спазвайки всички изисквания за предоставяне на качествено административно обслужване и съобразявайки се с Международния стандарт за качество ISO:9001:2015, чрез „Хартата на клиента”, Ви уведомяваме, че Столична общинска администрация ще продължава да работи за още по-добро обслужване. Информираме Ви какво очакваме от Вас и какво може да предприемете Вие. Тази Харта своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се Ваши потребности и изисквания.

С пълния текст на Хартата на клиента може да се запознаете ТУК.