Десето издание на "Срещи на младото европейско кино" с безплатни прожекции, работилници и специални събития


Между 22 до 28 юни се провежда десетото издание на кинофестивала, посветен на детската и младежка публика от 3 до 19 години. В програмата са включени прожекции на специално селектирани филми, тематични дискусии и работилници, оригинален киноконцерт - филми и музика на живо и форум “Кино в училище”, посветен на ученици и учители, които ще се проведат в зала “Славейков” на Френския институт, залата на Чешкия център, залата и лятното кино на Гьоте-институт и в Кино "Кабана". Входът е свободен след резервация на безплатен билет тук

 Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития, организиран от Сдружение „Арте Урбана Колектив“, чийто екип целогодишно работи за внедряване на киното като изкуство в училище чрез редица регионални, национални и европейски инициативи - Моето място в киното, Киноателиета за развиване на социално-емоционални умения, CinEd – Европейско кинообразование за деца и младежи, Short Cut – Млади режисьори снимат града си, Киното, сто години младост, Cinemini и др. - ще представят богата програма от кинообразователни събития за всички възрасти. 

 За екипа на фестивала създаването на достъп до кино, култура и артистично образование за най-младите, започвайки още от детската градина, е кауза, която се стремят да реализират и разширяват през годините. Освен връзката с киното чрез гледане, по време на фестивала най-младата публика е насърчавана и към задаването на въпроси за персонажите и историята, за проблеми, свързани с поставените теми и ценности, както и за естетическите аспекти на филма. Освен това, за да бъде въвличането на младата публика в културните процеси още по-пълноценно, програмата на фестивала включва и практически работилници. Дигиталната ера създава възможността младите зрители да се превърнат в творци. Практическите упражнения, свързани с филмите, неминуемо развиват критичното мислене и допринасят за това зрителите да задават въпроси не само върху сюжета, но и върху конкретни примери, свързани със заснемането на филма (включително и деца в най-ранна възраст). Връзката между тези два опита – гледането и създаването, влияе върху по-нататъшното оценяване на творчеството.

Подробна порграма на фестивала ще намерите на https://www.facebook.com/youngeuropeancinemasofia.


21.06.2024