УСЛУГИ ОТ КАТЕГОРИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

 

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиране

ОПИСАНИЕ
ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО


2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

ОПИСАНИЕ
ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО


Паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лице с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащия

ОПИСАНИЕ

За подаване по електронен път
Електронно заявление по чл. 90, т. 5, б. „а“ от НОДТСО
Електронна декларация по чл. 90, т. 5, б. „ж“ от НОДТСО

За подаване на хартиен носител
Заявление по чл. 90, т. 5, б. „а“ от НОДТСО
Декларация по чл. 90, т. 5, б. „ж“ от НОДТСО


Предоставяне на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за приемни родители

ОПИСАНИЕ
Заявление на хартиен носител


Специализирано транспортно обслужване за хора с увреждания

ОПИСАНИЕ
Заявление на хартиен носител


Издаване на карти за преференциално пътуване с обществения градски транспорт от хора с увреждания

ОПИСАНИЕ
Заявление на хартиен носител


Приемане на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот"

ОПИСАНИЕ

Заявления на хартиен носител
Приложения  1.11.21.31.51.61.81.111.16 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Електронни заявления
Приложения № 1.1Е1.2Е1.3Е1.5Е1.6Е1.8Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” 

УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път.


Приемане на заявления от кандидати за асистенти за социалната услуга "Асистент за независим и активен живот"

ОПИСАНИЕ

​​​​​​Заявления на хартиен носител
Приложения № 1.9 и № 1.10 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Електронни заявления
Приложения № 1.1Е1.2Е1.3Е1.5Е1.6Е1.8Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” 

УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път.


Приемане на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистент за независимо детство"

ОПИСАНИЕ

Заявления на хартиен носител
Приложения № 2.12.22.32.42.62.92.14  от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Електронни заявления
Приложения № 2.1Е2.2Е, 2.3Е2.4Е2.6Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път.


Приемане на заявления от кандидати за асистенти за социалната услуга "Асистент за независимо детство"

ОПИСАНИЕ

Заявления на хартиен носител
Приложения № 2.7 и № 2.8 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Електронни заявления
Приложения № 2.7Е и № 2.8Е от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

УКАЗАНИЯ за подаване и получаване на документи по електронен път.


Извършване на служебно погребения за сметка на бюджета на Столична община

ОПИСАНИЕ


Приемане на заявления за издаване на дубликат на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

ОПИСАНИЕ
Заявление на хартиен носител


Приемане на заявления от военнопострадали с адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал - Столична община за компенсиране на пътувания два пъти в годината

ОПИСАНИЕ
Заявление на хартиен носител


Приемане на заявления за предоставяне право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община на ученици, настанени в приемни семейства

ОПИСАНИЕ
Заявление на хартиен носител


Предоставяне на право на безплатно паркиране в рамките на работното време на ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота

ОПИСАНИЕ

За подаване по електронен път
Електронно заявление по чл. 90а, т. 4, б. „а“ от НОДТСО

За подаване на хартиен носител
​​​​​​​Заявление по чл. 90а, т. 4, б. „а“ от НОДТСО


Предоставяне на право на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за хора с увреждания до 18 год. възраст

 ​​​​​​​Заявление на хартиен носител