Услуги за граждани и фирми

Считано от 01.01.2022 година заявяването на електронни административни услуги към Столична община се извършва само чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (достъпен на адрес: https://egov.bg/).

За заявяването на е-услуги е необходимо гражданите и бизнесът:

  • да инсталират на компютрите си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • да притежават профил в системата „Електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/).
  • да имат инсталиран Adobe Reader.

Чрез Единния модел гражданите и бизнесът могат:

  • да получават информация за административните услуги, предоставяни от Столична община – кой, къде и как може да заяви услугата; какви са сроковете за изпълнение; каква такса трябва да се заплати и по коя банкова сметка; какви са необходимите документи, които трябва да се предоставят;
  • да свалят образец / попълнят форма на заявлението/искането за определена услуга (.pdf формат);
  • да търсят услуга по ключова дума от наименованието ѝ;
  • да изберат определена услуга от списък с услуги, групирани по тематични категории (гражданска регистрация, местни данъци и такси, общинска собственост, туризъм и т.н.);
  • да ползват различни начини на заплащане на услугите, от които да изберат най-удобния за тях (https://pay.egov.bg/).

Резултатът, в зависимост от качеството на заявителя и вида на услугата, се получава на гише, чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес или по електронен път в профила му в системата за сигурно електронно връчване.