Контактен център

Контактният център на Столична община е създаден, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация.

Центърът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

На тел. 0700 17 310 гражданите могат да получат информация за функциите, местоположението, работното време и възможностите за контакт със звената на Столична община (СО).

Чрез Информационната система на центъра, достъпна на адрес https://call.sofia.bg, гражданите и представителите на юридически лица могат да подават:

  • сигнали от неспешен характер;
  • искане за информация;
  • писма, предложения, жалби или оплаквания до Столичната общинска администрация, районните администрации на СО или Столичния общински съвет;
  • заявления за достъп до обществена информация;

Получените чрез системата данни се анализират и пренасочват за изпълнение към отговорните структури на Столична община. При необходимост се уведомяват компетентните институции или дружества (МВР, Центъра за градска мобилност ЕАД, Метрополитен ЕАД и др.).

В случаи на подаване на сигнали от спешен характер, свързани със защита на живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите, операторите в Контактния център незабавно насочват обажданията към дежурен служител в център 112.

За подаването на писма, предложения, жалби или оплаквания, заявления за достъп до обществена информация регистрацията в системата на Контактния център е задължителна.

Всички потребители на Контактния център (регистрирани и нерегистрирани) имат възможност да проследят конкретен сигнал или искане за информация.

Допълнителна информация относно възможностите, които представя системата на Контактния център на Столична община, може да намерите на адрес: https://call.sofia.bg/bg/Home/HowToUseCC