Процедура за регистрация в Електронния портал на Столична община
 

Защо е необходимо да се регистрирате?

За да бъдете защитени Вие и Порталът от злонамерените явления, съпровождащи интернет пространството (кражби на пароли и лични данни от компютърни роботи и несъществуващи потребители).
Регистрацията осигурява защита от неправомерното ползване и злоупотреба с информацията в Портала.

Регистрираният потребител получава възможност за ползване на важни функции на портала като:

За да се регистрирате:

1. Изберете функция Регистрация на нов потребител. Следвайте указанията на екрана. Запомнете Вашите данни за идентификация (потребителско име и парола). Тези данни са необходими, за да продължите регистрацията си.
На този етап от регистрацията Ви, се проверява Вашия имейл адрес, като се изпраща на него съобщение, съдържащо информация за продължаване на регистрационния процес. Затова е необходимо към момента на регистрацията да имате достъп до Вашата електронна поща. На нея ще получите указания, за да приключите този етап от регистрацията.

При забравено потребителско име и/или парола, използвайте функциите Забравена парола и/или Забравено потребителско име.

Ако желаете да смените паролата си, използвайте функцията Смяна на парола.

Можете да обновявате данните в потребителския си профил (актуален телефонен номер и имейл адрес) и след завършване на регистрацията. Тези данни са важни, защото така ще можем да Ви изпратим известие с важна за Вас информация, при нужда. За да извършите необходимата промяна, следвайте указанията на екрана.

2. Използването на парола за достъп е несигурен елемент в процеса на Вход в системата, поради това, че тя е постоянна и може да бъде прихваната, ако компютърът Ви е заразен. За да се избегне това, порталът Ви предоставя по-надеждна алтернатива с използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). С функцията "Регистриране на КЕП" можете да регистрирате електронния си подпис в портала. За да използвате функцията, е необходимо персоналният Ви компютър да бъде настроен за работа с КЕП, съгласно инструкциите на Вашия доставчик на удостоверителни услуги.

Към един потребител могат да бъдат регистрирани (асоциирани) няколко КЕП (на физическо и/или юридическо лице).

След тази процедура ще можете да използвате КЕП, вместо Вашата парола.