ТРАНСПОРТ

2069 Заявление за издаване на разрешение за извършване на ТП на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на ТП

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2715 Издаване на дубликат за разрешение на таксиметров правоз на пътници

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2011 Заявление за определяне на автогара като спирка на международна автобусна линия

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

357 Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

594 Издаване на удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

815 Издаване на дубликат за удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

1229 Вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на ТП

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

1230 Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

3166 Заявление за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

ОПИСАНИЕ           ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства съгласно чл. 28 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

ОПИСАНИЕ           Заявление на хартиен носител

Издаване на маршрутна схема за автобуси над 22 броя места

ОПИСАНИЕ          Заявление на хартиен носител

Заявление за смяна на регистрационен номер в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

ОПИСАНИЕ          Заявление на хартиен носител

1442 Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл.4, ал.1 и в  удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз

ОПИСАНИЕ ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

2394 Заявление за съгласуване на проекти

ОПИСАНИЕ ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

3167 Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз

ОПИСАНИЕ  ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО