Съгласуване на масови мероприятия на терени, публична общинска собственост, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите

 ОПИСАНИЕ            ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМЛЕНИЕ

Разрешение на мероприятия по Наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

 ОПИСАНИЕ            ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ