Заявление за четене на документи на Столичния общински съвет

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Заявление за присъствие на заседание на комисия на Столичния общински съвет

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Заявяване за записване в приемното време на кмета на Столична община, заместник-кметовете или на секретаря на Столична община

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СРЕЩА В ПРИЕМЕН ДЕН   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СРЕЩА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Записване за обредна зала (определяне на ден и час)
* Услугата се изпълнява от Столичния дом за радостни обреди.

 ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО

Публикуване на съобщение за сватба на интернет страницата на Столичен дом за радостни обреди
* Услугата се изпълнява от Столичния дом за радостни обреди.

ОПИСАНИЕ          ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО