Съгласуване на масови мероприятия на терени, публична общинска собственост, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите

 
ОПИСАНИЕ           ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМЛЕНИЕ

Разрешение на мероприятия по Наредба за обществения ред на територията на Столична община

ОПИСАНИЕ           ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ