Електронни услуги

Услуги за граждани и фирми
Списък с описания на административните услуги, предоставяни от Столична община. Заявяване и извършване на електронни услуги. ...

Контактен център
Подаване на сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината, сигнали за корупция ...

Проверка на задължения и плащания на МДТ
Чрез справката може да получите информация дали имате неплатени местни данъци и такси към Столична община, като и да заплатите задълженията си по електронен път ...

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО
Могат да се попълнят онлайн от фирмите, желаещи през 2018 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да се определи според количеството битови отпадъци или чрез пряко договаряне ...

Подаване на електронно подписани документи
Регистрираните потребители в портала, които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, могат да подават документи към Столична община или Столичния общински съвет. ...

Деловодна справка
Справката дава информация за статуса на подадени от вас документи в деловодството на Столична община ...