Електронни услуги

Назад

Услуги за граждани и фирми

Порталът за услуги на граждани и фирми на Столична община (достъпен на адрес: https://usl.sofia.bg)  осигурява следните възможности:

  • получаване на информация за административните услуги, предоставяни от Столична община – кой, къде и как може да заяви услугата; какви са сроковете за изпълнение; каква такса трябва да се заплати и по коя банкова сметка; какви са необходимите документи, които трябва да се предоставят;
  • сваляне на образец на заявлението/искането за определена услуга (.pdf формат);
  • търсене на услуга по ключова дума от наименованието ѝ;
  • избор на определена услуга от списък с услуги, групирани по тематични категории (гражданска регистрация, местни данъци и такси, общинска собственост, туризъм и т.н.);
  • регистрация като потребител на Автоматизираната информационна система "Общински електронни услуги" (АИСОЕУ) и, ако гражданинът или представителят/служителят на юридическо лице разполага с удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги, заявяване на някои услуги по електронен път.
При заявяването на електронна услуга, в зависимост от качеството на заявителя и вида на услугата, резултатът може да бъде получен на гише или електронно, чрез системата.