Електронни услуги

Назад

Регистрация в портала

Регистрацията в Електронния портал на Столична община Ви дава възможност:
  • да изразите позиции и препоръки по всички обществени теми, които Ви вълнуват, чрез участие в Анкети за регистрирани потребители;
  • да подадете електронно подписани документи;
  • надеждно и сигурно да извършите електронно заплащане на такси и цени на услуги.
Регистрацията е описана на страница Процедура за регистрация.

За да се регистрирате, изберете функция "Регистрация на нов потребител".

Ако вече сте се регистрирали, но желаете да смените Ваши лични данни, използвайте функция "Обновяване на профил".

За да смените паролата си, изберете функцията "Смяна на парола".

Ако не можете да влезете в електронния портал, може би сте забравили Вашето потребителско име или парола. С функциите "Забравено потребителско име" и "Забравена парола" можете да решите този проблем.

Екран за Вход в електронния портал излиза автоматично при избиране на електронна услуга, изискваща удостоверяване.
Това важи и в случай, че Вашата сесия е вече изтекла (не сте били активни за повече от 60 минути) или сте затворили интернет браузъра – тогава отново ще трябва да преминете през Вход в електронния портал.
 

Процедура за регистрация в Електронния портал на Столична община
 

Защо е необходимо да се регистрирате?

За да бъдете защитени Вие и Порталът от злонамерените явления, съпровождащи интернет пространството (кражби на пароли и лични данни от компютърни роботи и несъществуващи потребители).
Регистрацията осигурява защита от неправомерното ползване и злоупотреба с информацията в Портала.

Регистрираният потребител получава възможност за ползване на важни функции на портала като:

За да се регистрирате:

1. Изберете функция Регистрация на нов потребител. Следвайте указанията на екрана. Запомнете Вашите данни за идентификация (потребителско име и парола). Тези данни са необходими, за да продължите регистрацията си.
На този етап от регистрацията Ви, се проверява Вашия имейл адрес, като се изпраща на него съобщение, съдържащо информация за продължаване на регистрационния процес. Затова е необходимо към момента на регистрацията да имате достъп до Вашата електронна поща. На нея ще получите указания, за да приключите този етап от регистрацията.

При забравено потребителско име и/или парола, използвайте функциите Забравена парола и/или Забравено потребителско име.

Ако желаете да смените паролата си, използвайте функцията Смяна на парола.

Можете да обновявате данните в потребителския си профил (актуален телефонен номер и имейл адрес) и след завършване на регистрацията. Тези данни са важни, защото така ще можем да Ви изпратим известие с важна за Вас информация при нужда. За да извършите необходимата промяна, следвайте указанията на екрана.

2. За да използвате функцията за Електронно разплащане, е необходимо да отидете в Столична община, ул. "Московска" № 33, отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО". Необходимо е да носите личната си карта и да знаете Вашето потребителско име. Служителят ще провери Вашата самоличност и ще отрази тази проверка в системата.

3. Използването на парола за достъп е несигурен елемент в процеса на Вход в системата, поради това, че тя е постоянна и може да бъде прихваната, ако компютърът Ви е заразен. За да се избегне това, порталът Ви предоставя по-надеждна алтернатива с използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). С функцията "Регистриране на КЕП" можете да регистрирате електронния си подпис в портала. За да използвате функцията, е необходимо персоналният Ви компютър да бъде настроен за работа с КЕП съгласно инструкциите на Вашия доставчик на удостоверителни услуги.

Към един потребител могат да бъдат регистрирани (асоциирани) няколко КЕП (на физическо и/или юридическо лице).

След тази процедура ще можете да използвате КЕП, вместо Вашата парола.