Електронни услуги

Назад

Административен пътеводител

В информационната  система „Пътеводител за административно съдействие и информация на Столична  община” по достъпен за гражданите начин се описват често срещани ситуации/проблеми, с които гражданите се сблъскват,  както и начините за тяхното решаване с използване на услуги (административни и други), които общината и свързаните с нея звена предоставят.

Решението на проблема на гражданина се представя като последователност от ясно и точно дефинирани действия, които той трябва да изпълни.

Потребителите имат достъп до всички публикувани до момента въпроси и техните отговори, които са класирани в няколко тематични раздела:

 • Гражданско състояние
 • Данъци и такси
 • Имоти
 • Транспорт
 • Реклама
 • Сватбени ритуали
 • Строителство
 • Социално подпомагане
 • Туризъм
 • Чистота
 • Погребални ритуали и др.