Подаване на електронно подписани документи към Столична община.

Необходимо е да имате регистриран в портала квалифициран електронен подпис. Устройството, съдържащо КЕП, трябва да е включено към компютъра преди стартиране на услугата.