Използването на постоянни пароли е несигурно.
Такава парола може да бъде открадната и в последствие да бъде злоупотребено с Вашия профил.

В рамките на проекта "Единен портал на София" имате възможност за заявите използването на динамична парола. Тази парола се сменя автоматично на всеки 30 секунди.  Необходимо е да маркирате във Вашия профил, че желаете да използвате тази възможност. Паролата за достъп получавате чрез специализирано приложение на Вашия смарт телефон/таблет. От този момент Вашата парола, която сте използвали при Регистрацията е необходима само в аварийни случаи.

За да използвате тази възможност е необходимо да си инсталирате специализирано приложение на Вашия смарт телефон/таблет.

Приложението се разпространява под името VASCO Токън за мобилни устройства.

Приложението за операционна система ANDROID може да свалите от тук.

Приложението за операционна система IOS може да свалите от тук.

Приложението за операционна система Windows Phone може да свалите от тук.

Приложението след инсталация е необходимо да се активира.

Активирането на приложението става чрез връзките в десния панел на тази страница.

Цветните изображения, съдържат кодова информация, която пренасяте в инсталираното приложение чрез камерата на Вашето устройство.