Електронни услуги

Услуги за граждани и фирми
Списък с описания на административните услуги, предоставяни от Столична община. Заявяване и извършване на електронни услуги. ...

Промяна на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и изменение на Регламент
По силата на Регламента някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16.02.2019 ...

Контактен център
Подаване на сигнали от неспешен характер, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на общината ...

Проверка на задължения и плащания на МДТ
Чрез справката може да получите информация дали имате неплатени местни данъци и такси към Столична община, като и да заплатите задълженията си по електронен път ...

Подаване на електронно подписани документи
Регистрираните потребители в портала, които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, могат да подават документи към Столична община или Столичния общински съвет. ...

Деловодна справка
Справката дава информация за статуса на подадени от вас документи в деловодството на Столична община ...