Дарения за борбата с COVID - 19
 

Всички средства, които бъдат събрани ще се използват за осигуряване на дейностите по снабдяване с храна и лекарства на самотно живеещи болни възрастни хора и други социални дейности, както и за дейността на лекарите, медицинските сестри, санитари и персонал на общински болници, които ще се грижат за заразени с COVID-19.

 

Дарените средства ще постъпят по дарителска сметка на Столична община:


ПОЛУЧАТЕЛ: Столична община

IBAN  BG54SOMB91303133008302

BIC SOMBBGSF

Общинска банка клон „Врабча“