Уважаеми родители,

Във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г., в дирекция “Образование” ежедневно постъпват множество запитвания от родители на деца, кандидатстващи за прием в общинските детски градини, относно начисляване на точки за работещ родител в случай, че същият е с прекратено правоотношение след 13.03.2020 г. в следствие на извънредното положение.

Във връзка с горното, моля не по-късно от 22.04.2020 г., да попълните приложената анкета.