Чрез справката може да получите информация за статуса на подадените от вас документи в деловодството на Столична община, регистрирани след април 2008 година.

За да направите справка е необходимо:

  • да въведете номера на вашия документ (буквите от номера задължително се изписват на кирилица);
  • да въведете годината от датата на регистрация на документа;
  • ако желаете, въведете и конкретен месец;
  • натиснете бутона "търси".

Справка за документи, подадени в направление "Архитектура и градоустройство" или районните администрации на Столична община може да направите в съответните интернет страници.