Регламент (ЕС) 2016/679

Член 16
Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.


Заявление за коригиране/допълване на лични данни (.docx формат)

Заявление за коригиране/допълване на лични данни (.pdf формат)